"Tvoříme příběhy srdcem"


"Na fotkách je nejkrásnější úsměv. Pak oči, tvář, tělo, pohyb a nakonec i prostředí v němž se scéna odehrává. Někdy je škoda, že fotografie nepřehraje zvuk. Pro tento případ existuje naštěstí video, které dokáže obsáhnout všechny již zmíněné vjemy a detaily a Vy si díky němu můžete daný okamžik znovu prožít."